Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Pożyczka ekoenergetyczna II

Finansowanie inwestycyjne dla sektora MŚP przeznaczone na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza

czytaj więcej

Nabór ekspertów 2021-2027

Eksperci będą współpracować z PARP w obszarach oceny wniosków o dofinansowanie; procedury odwoławczej; kontroli projektów, opinii (...)

czytaj więcej

FERS wsparciem dla polskich przedsiębiorców

Głównymi obszarami działania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego są: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność

czytaj więcej

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/joomla8/templates/dd_business_110/functions.php on line 201

Ponad 30 lat temu kilku ostrowskich przedsiębiorców dostrzegło potrzebę utworzenia organizacji samorządowej osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, w dziedzinie przemysłu i handlu.

Dokładnie 28 października 1991 r. zainicjowali oni zebranie założycielskie, na którym przyjęta została uchwała w sprawie powołania w Ostrowie Wielkopolskim organizacji samorządu gospodarczego pod nazwą Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski.

Współinicjatorami powołania Izby byli m.in.:

 • Pan Zenon Kłopocki – długoletni prezes spółki POLFEX, Dyrektor Społecznej Akademii Nauk, Prezes Honorowy Izby,
 • nieżyjący już Pan Jerzy Świątek – przedsiębiorca i samorządowiec, wieloletni prezydent Ostrowa Wielkopolskiego,
 • Pan Aleksander Spitalniak – prezes ASSO FILTER, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nieprzerwanie od 1968 r.
 • Pan Józef Gregorczyk – przedstawiciel ówczesnej spółki akcyjnej ZAP, następnie do dziś prezes ELEKTROSERV-ZAP, wieloletni członek Prezydium Izby, Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego działającego przy Izbie.

To dzięki Im i Przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie, pomimo zmieniających się warunków gospodarczych, politycznych i społecznych, powiodło się zbudować lokalny samorząd gospodarczy i stworzyć rozpoznawalną organizację jaką jest Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski.

Z tej okazji 18 marca 2022 r., z 3-miesięczym opóźnieniem spowodowanym pandemią COVID-19, odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu 30-lecia powołania i działalności Izby Przemysłowo – Handlowej Południowej Wielkopolski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczysta gala odbyła się w pięknej sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

 

W uroczystości udział wzięło ponad 80 osób – parlamentarzystów, samorządowców, przedsiębiorców, sympatyków i przyjaciół Izby. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in.:

Gość specjalny Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP

oraz

Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Jarosław Urbaniak - Poseł na Sejm RP
Jacek Bogusławski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Marzena Wodzińska - Radna Województwa Wielkopolskiego
Paweł Rajski – Starosta ostrowski
Beata Klimek – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
Karolina Opielewicz – Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie
Ryszard Taciak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku woj. Wielkopolskiego
Tadeusz Rak – Prezes Pleszewskiej Izby Gospodarczej
Ryszard Glapa – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim
Hanna Kornacka-Pawlak – Dyrektor PUP w Ostrowie Wielkopolskim
Magdalena Sekura-Nowicka - Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu

 

Prezes Izby Tomasz Adamek, w swoim przemówieniu przybliżył m.in. zakres działalności i zaangażowania Izby w projekty o zasięgu lokalnym, wojewódzkim (Członek Rady Trzydziestu przy Marszałku Woj. Wielkopolskiego, Członek Porozumienia Izby Wielkopolskich) i krajowym (członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP).

 

Uroczystość 30-lecia poświęcona była także ostrowskim przedsiębiorcom, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój gospodarczy naszego regionu. Kilkunastu przedsiębiorców uhonorowanych zostało odznaczeniami i wyróżnieniami. Wśród odznaczonych znalazła się również Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej wielkopolski oraz Fundacja ZAP - Praca i Zdrowie.

Odznaczenia Państwowe, z rąk Ministra Andrzeja Dery - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, otrzymali:

 • Złoty Krzyż Zasługi - Józef Gregorczyk – Prezes ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - Wiesław Okrój - współwłaściciel spółki PROMAX i PROART
 • Srebrny Krzyż Zasługi - Zenon Podziemek - Prezes ATLAS Sp. z o.o.
 • Srebrny Krzyż Zasługi -Stanisław Pułkownik - Prezes PBO Sp. z o.o.

Honorowe Odznaki za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego, otrzymali:

 • Pan Paweł Siwak
 • Autoryzowany Dealer NISSAN A.R.Polody
 • Fundacja ZAP - Praca i Zdrowie

oraz na wniosek Ostrowskiego Parku Przemysłowego, na ręce Prezesa Tomasza Adamka i Wiceprezesa Andrzeja Jankowskiego, Odznakę otrzymała Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski.

Niezwykłe wyróżnienie trafiło do samorządowca, który przez lata działalności aktywnie wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przyczynia się do integracji lokalnego biznesu, umacniając tym samym pozycję rodzimego samorządu gospodarczego. Na wniosek Izby Przemysłowo - Handlowej Południowej Wielkopolski  przyznana została Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Wyróżnienie to przypadło Staroście ostrowskiemu Pawłowi Rajskiemu. Starosta Odznakę przyjął z rąk Członkini Zarządu KIG Karoliny Opielewicz oraz Prezesa IPHPW Tomasza Adamka.

Ponadto przyznana została Nagroda Specjalna ORŁA Biznesu i Przedsiębiorczości będąca najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez IPHPW, której patronem i fundatorem jest Starosta ostrowski Paweł Rajski. Nagroda Orła za 2021 r. trafiła do spółki SM SPEDITION.

 

W dalszej uroczystości głos zabrał Pan Paweł Rajski Starosta ostrowski, który z okazji 30-lecia Izby wręczył wyróżnienia trzem firmom. Wyróżnienia w formie dyplomów uznania za działalność gospodarczą i na rzecz umacniania samorządu gospodarczego otrzymały:

 • Kancelaria Rachunkowa PARTNER Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Handlowe JETA Sp. z o.o.
 • METAL-ZAP Sp. z o.o.

 

Jubileuszową uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży ostrowskich szkół średnich, wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim: grupa taneczna IMPULS oraz grupa wokalna ART MUSICA.

 

Nie zabrakło też podziękowań za wsparcie przy organizacji uroczystości. Podziękowania skierowane zostały do:

 • Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim Pani Anny Drobniewskiej za nieocenione wsparcie przy organizacji uroczystości
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie wielkopolskim Panu Dariuszowi Kaczmarkowi oraz Kierownikowi szkolenia praktycznego Pani Barbarze Jakubowskiej za mistrzowskie przygotowanie i obsługę bankietu przez uczniów tej szkoły

Oraz sponsorom:

 • MAHLE BEHR Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwu PROMAX i Telewizji Kablowej PRART
 • ATLAS Sp. z o.o. z siedzibą w Przybysławicach
 • ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o.
 • ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o.
 • PETRONOVA Sp. z o.o.

 

Na zakończenie miejsce miały przemówienia, gratulacje i życzenia następnych lat działalności.

 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór na ekspertów w perspektywie 2021-2027. Nabór ma charakter ciągły i dotyczy wszystkich dziedzin wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Eksperci na podstawie umowy ramowej będą współpracować z PARP w obszarach:

 • oceny wniosków o dofinansowanie;
 • procedury odwoławczej;
 • opinii dotyczących realizowanych projektów;
 • kontroli projektów.

DLA KOGO

O wpis na wykaz ekspertów mogą ubiegać się osoby, które:

 • korzystają z pełni praw publicznych;
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadają wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w określonej dziedzinie lub dziedzinach w ramach których prowadzony jest nabór.

Ekspertami nie mogą zostać pracownicy instytucji pośredniczących i zarządzających programami FENG, FEPW i FERS.

Ekspertami nie mogą zostać osoby, która przygotowują lub przygotowywały wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach programów FENG, FEPW i FERS. Szczegółowe zasady wykluczeń w tym obszarze wymienione są w Załączniku nr 2 do Regulaminu naboru.

Kandydat na eksperta musi ukończyć i załączyć do wniosku certyfikaty ukończonych szkoleń antykorupcyjnych udostępnione na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego (moduły: Korupcja w administracji publicznej, Korupcja w biznesie oraz Przeciwdziałanie korupcji).

DOKUMENTY NABORU

SKŁADANIE WNIOSKU

Przed utworzeniem konta w systemie LSI zapoznaj się z zasadami naboru i współpracy z ekspertami w PARP określonymi w Regulaminie naboru ekspertów w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz załącznikach do wspomnianego Regulaminu naboru. W celu złożenia wniosku o wpis na wykaz ekspertów PARP wejdź na stronę lsi.parp.gov.pl i zarejestruj konto. Aktywuj konto poprzez link otrzymany w mailu potwierdzającym rejestrację w LSI.

Po zalogowaniu na konto w LSI wybierz profil eksperta i zaakceptuj wymagane oświadczenia.

Wejdź na stronę LSI

 

Źródło: PARP   

9 stycznia 2023 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda podpisał z Prezesem PARP Dariuszem Budrowskim, porozumienie w sprawie wdrażania działań z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). PARP jest jedną z dziewięciu instytucji, uczestniczących w systemie dystrybucji unijnych środków. FERS jest kontynuacją realizowanego dotychczas Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a głównymi obszarami, na których się skupia są: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność.

Środki, które będą w dyspozycji PARP przeznaczone zostaną na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw. Finansowane będą przede wszystkim usługi szkoleniowe i doradcze, kluczowe z punktu widzenia poszczególnych sektorów gospodarki.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w dostosowywaniu się do coraz bardziej dynamicznych zmian na rynku pracy.  Na szczególną uwagę będą mogły liczyć także firmy, które przechodzą okresowe trudności. Największą część środków (35%) przewidziano na dofinasowanie usług rozwojowych, w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji – łącznie prawie 465 mln złotych. Potencjał i doświadczenie PARP zostaną także wykorzystane do wspierania rozwoju kompetencji opartych o gospodarkę nisko i zeroemisyjną, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym.

FERS na rok 2023

W tym roku planowane jest uruchomienie następujących instrumentów z FERS (Priorytet I: „Lepsza Polityka dla Rozwoju Społecznego”):

– Akademia HR (budżet konkursu 111 mln zł), skierowana do zespołów HR oraz menadżerów i kadry zarządczej MMŚP (bez samozatrudnionych). Jej celem jest przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. Akademia wspierać będzie m.in. mierzenie się z wyzwaniami takimi jak: problem starzenia się społeczeństwa, zróżnicowanie sposobu świadczenia pracy, zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi, cyfryzacja, automatyzacja czy dostępność . Program realizowany będzie przy wsparciu operatorów, bezpośrednio odpowiedzianych za prowadzenie działań na rzecz przedsiębiorców.

– Zielone kompetencje (budżet konkursu 89 mln zł), czyli wsparcie w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym. Działanie będzie mieć na celu upowszechnienie wiedzy na temat korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero- i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Środki przeznaczone będą na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, którzy są na wstępnych etapie dojrzałości ekologicznej.

– System Rad Sektorowych (budżet konkursu 105,4 mln zł), czyli kontynuacja monitorowania i identyfikacji potrzeb kompetencyjnych, zorientowana na 27 sektorów gospodarki. Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne, działające w układzie „branża dla branży”. Rady umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe. W programie FERS przewidziano kontynuację tego rodzaju wsparcia dla poszczególnych branż, które zidentyfikują dzięki temu bieżące potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe.

– Działania na rzecz jakości usług świadczonych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) (budżet konkursu 35 mln zł), czyli wsparcie w zakresie pozyskania know-how niezbędnego do świadczenia nowych form usług. Będzie to jeden z pięciu konkursów realizowanych w ramach „Działań na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz zwiększenie powiązania BUR z ZRK”. Ich celem jest poprawa jakości świadczonych usług rozwojowych, a projekt jest skierowany do dostawców tych usług, które są dofinansowane ze środków publicznych.

– Dostępność szansą na rozwój (budżet konkursu 80 mln zł), czyli wsparcie w zakresie uniwersalnego projektowania produktów i usług oraz wdrażania technologii asystujących i kompensacyjnych. W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i doradczego, dzięki któremu będą mogli dostosować swoje produkty i usługi do potrzeb osób ze ograniczeniami funkcjonalnymi.

– Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (budżet działania 66 mln zł). Działanie pozwoli firmom z sektora MŚP na udział w szkoleniach i skorzystania z oferty doradczej w zakresie dostosowywania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi problemami w sprawnym prowadzeniu działalności biznesowej. Udział w programie zapewni przedsiębiorcom także indywidualną diagnozę kondycji swojej firmy oraz analizę bieżących potrzeb kompetencyjnych.

Plany na kolejne lata

W kolejnych latach program FERS obejmie także:

– Działania związane ze wsparciem przedsiębiorców w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (budżet działania 464,3 mln zł). Ich celem będzie zapewnienie oferty wsparcia firm w zakresie zwiększania kwalifikacji i kompetencji pracowników w związku z pojawieniem się nowych potrzeb rozwojowych, określonych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Działania będą realizowane wspólnie z operatorami poszczególnych branż. Głównie opierać się będą o możliwość odbycia szkoleń, kursów, czy uzyskania doradztwa za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

– Działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) (budżet działania 75 mln zł). Środki na ten cel znajdą zastosowanie w szkoleniach i doradztwie, zorientowanych na dostosowanie rynku do wymogów dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami.

– Pilotaż systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR) (budżet działania 115 mln zł) to z kolei nowy kierunek wsparcia, skupiony na promowaniu idei uczenia się przez całe życie. Pozwoli on na emancypację pracowników w zakresie zarządzania swoimi kompetencjami. Przypisanie wsparcia do pracownika gwarantuje mu większą swobodę w procesie podejmowania decyzji rozwojowych, a udział finansowy pracodawcy pozwoli na uwzględnienie jego perspektywy w tym zakresie. W ramach konkursu planowane jest testowanie nowych pomysłów oraz wdrożenia pilotażowe proponowanych rozwiązań.

– Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy, w tym przy udziale rad sektorowych (budżet działania 46,1 mln zł). Środki przeznaczone zostaną na badania ogólne Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz badania tematyczne w obszarach kluczowych dla efektywności rynku pracy (30 mln zł), a także na koordynację funkcjonowania systemu Rad Sektorowych (16,1 mln zł).

– Rozwój Bazy Usług Rozwojowych oraz działania informacyjne promujące BUR i jej wykorzystanie (budżet działania 58,4 mln zł). Baza Usług Rozwojowych, największy w Polsce portal oferujący wysokiej jakości usługi szkoleniowe i doradcze, będzie rozszerzana o nowe funkcjonalności, odpowiadające potrzebom użytkowników, w celu zapewnienia oferty usług w BUR dla wszystkich dorosłych, planujących podnosić/rozwijać/nabyć kompetencje i umiejętności. Baza Usług Rozwojowych ponownie odegra kluczową rolę w systemie dystrybucji środków na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw, będąc jedynym źródłem ofert szkoleniowo-doradczych dla strumienia środków płynących z 16 programów regionalnych. Tym razem jednak z oferty BUR korzystać będą nie tylko przedsiębiorstwa chcące podnieść kompetencje swoich pracowników, ale również osoby indywidualne.

–  Działania związane z systemowym wsparciem przedsiębiorców znajdujących się w okresowych trudnościach (budżet projektu 10 mln zł), polegające m.in. na szkoleniach doradców-mentorów wspierających firmy w trudnościach, animowaniu wspólnych działań na rzecz standaryzacji ich pracy oraz przygotowaniu merytorycznych opracowań dotyczących mentoringu.

– Podpisane porozumienie to kolejny przełomowy krok dla rozwoju polskiej gospodarki. W ciągu minionych lat swojego funkcjonowania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała szereg programów i zapewniła liczne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, co pozwoliło firmom rosnąć i pozyskiwać nowe kompetencje. W ramach programu PO WER spożytkowaliśmy dotychczas 90 mln euro. Program FERS, będący jego kontynuacją, to ponad dwukrotnie większy budżet, a więc jeszcze więcej długofalowych korzyści dla polskiego, prężnie rozwijającego się biznesu. Już teraz zapraszamy przedstawicieli firm do zapoznawania się z planowanymi projektami, a pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w II kw. 2023 r. – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje o programie FERS znaleźć można na stronie PARP.