Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Zmiana Rzecznika MŚP

RMŚP to niezależny organ, którego gwarantem niezależności jest zakaz przynależności do partii politycznych

czytaj więcej

Raport o stanie MŚP w Polsce 2024

O tym, co polska przedsiębiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm

czytaj więcej

Szukasz dofinansowania?

Zapoznaj się z aktualnymi naborami PARP w ramach Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców

czytaj więcej

Komisja Europejska poinformowała o utworzeniu Urzędu ds. Sztucznej Inteligencji. Ma on na celu umożliwienie przyszłego rozwoju, wdrażania i wykorzystywania sztucznej inteligencji w sposób sprzyjający korzyściom społecznym i gospodarczym oraz innowacjom, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Czytaj więcej...

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej liczba przedsiębiorstw w Polsce systematycznie rośnie. W 2004 r. w naszym kraju działało 1,7 mln firm, zaś w 2022 r. było już ich o ponad jedną trzecią więcej. O tym, co polska przedsiębiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm przeczytamy w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2024”. 

Czytaj więcej...

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej, wpisującym się w szersze ramy polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. GOZ stanowi integralny element dążenia UE do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmniejszenie ilości odpadów oraz efektywne wykorzystanie zasobów mają kluczowe znaczenie dla redukcji emisji gazów cieplarnianych. PARP organizuje szereg działań finansowanych z Funduszy Europejskich, które wspierają innowacje i inwestycje związane z GOZ.

Czytaj więcej...

27 czerwca 2024 r. ruszyły nabory do „Ścieżki SMART” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027 (FENG). Działanie ma na celu zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. Do 24 października 2024 r. będzie można składać wnioski w dwóch równoległych naborach: ogólnym skierowanym do pojedynczych MŚP (budżet: 2,1 mld zł) oraz w naborze tematycznym dostępność, mającym na celu rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami (budżet: 222 mln zł).

Czytaj więcej...

Od wielu miesięcy trwa spór miedzy Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem sporu jest interpretacja przepisów dotyczących tzw. Małego ZUS Plus. Z tej preferencji składkowej przedsiębiorcy mogą korzystać przez trzy lata. Pojawiły się natomiast rozbieżne interpretacje, ile lat wynosić ma przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z tego rozwiązania.

Czytaj więcej...