Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

To możliwość zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych, w tym zakup lub licencjonowanie oprogramowania

czytaj więcej

TRAVEL GRANTS - wsparcie na rozwój współparcy

Cel programu to wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami z sektora MŚP

czytaj więcej

Fundusze europejskie dla Wielkopolski

Od 2014 r. wielkopolskie firmy otrzymały za pośrednictwem PARP ponad 600 mln. zł. dofinansowania

czytaj więcej

Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w VI edycji konkursu pt. Pracodawca Jutra, organizowanym przez PARP, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 24 listopada 2021 r. 

Czytaj więcej...

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9,3% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,3%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 10,2%. Natomiast w okresie I-IX 2021 roku była o 1,4% wyższa niż przed rokiem.

Czytaj więcej...

Samorząd Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza firmy z Wielkopolski do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2021. Organizator Konkursu chce wyróżnić firmy, które w sposób wyjątkowy, poprzez swoją kreatywność oraz otwartość na nową myśl naukową wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania.

Czytaj więcej...

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we wrześniu 2021. Wyniki produkcji sprzedanej przemysłu okazały się o 11% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie wyższe o 8,8% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku (wtedy zanotowano wzrost o 5,7% r/r).

Czytaj więcej...

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, dla budynków nowo powstałych  termin ten będzie wynosił 14 dni. !Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Komitetu Krajowej Izby Gospodarczej ds. podatków Adam Niedziółka przygotował podsumowanie najważniejszych zmian dla przedsiębiorców w systemie podatkowym wraz z rekomendacjami. Obszar proponowanych zmian obejmuje m.in. składkę zdrowotną, podatek minimalny, ulgę dotyczącą produkcji próbnej nowego produktu/wprowadzenia na rynek nowego produktu i szereg innych.

Czytaj więcej...