Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

WALNE ZGROMADZENIE IPHPW

Prezydium IPHPW zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby na 24 czerwca b.r. o godz. 17.00

czytaj więcej

SZYBKA ŚCIEŻKA 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło tegoroczną edycję „Szybkiej Ścieżki”. Budżet w 2019 r. to 2,25 mld zł.

czytaj więcej

METAL EXPO EURASIA

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Wystawie METAL EXPO EURASIA - Stambuł IX 2019

czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Członków IPHPW

Prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej Południowej Wielkopolski, działając na mocy uchwały nr 7/2019 z 27 maja 2019 r., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się 24 czerwca b.r. w siedzibie IPHPW w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 34 o godzinie 17.00. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Prezydium Izby wyznacza drugi termin na godz. 17.30, w tym samym miejscu, z tym samym porządkiem obrad.

PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski

24 czerwca 2019 r.

  

 1. Powitanie uczestników
 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
 1. Wybór Komisji Mandatowej
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków i zdolności do głosowania i podejmowania uchwał
 1. Przyjęcie porządku obrad – UCHWAŁA nr 1/W/2019
 1. Przyjęcie Regulaminu Obrad – UCHWAŁA nr 2/W/2019
 1. Podjęcie uchwały o sposobie głosowania - UCHWAŁA nr 3/W/2019
 1. Przedstawienie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Prezydium za 2018 rok.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rekomendacją przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r. i udzielenia absolutorium członkom Prezydium Izby za 2018 r.
 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego i przeznaczenie zysku za 2018 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych - UCHWAŁA nr 4/W/2019
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydium i udzielenie absolutorium członkom Prezydium za 2018 rok - UCHWAŁA nr 5/W/2019
 1. Wolne wnioski
 1. Zakończenie obrad