Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wykaz podatników VAT

Od 1 września b.r. dostępne jest narzędzie do weryfikacji partnerów biznesowych i bezpieczeństwa transakcji

czytaj więcej

Region Lipska szansą dla MŚP

Konferencja dedykowana polskim przedsiębiorcom, z udziałem Rzecznika MŚP Adama Abramowicza

czytaj więcej

Ambasador Meksyku w Ostrowie

To pierwsza wizyta dyplomaty w naszym mieście i spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w naszej Izbie

czytaj więcej

Jeden wykaz podatników VAT już dostępny

Od 1 września dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT, czyli połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Narzędzie do weryfikacji partnerów biznesowych będzie promowane wśród przedsiębiorców w ramach kampanii Ministerstwa Finansów pn. Bezpieczna transakcja. Krajowa Izba Gospodarcza jest partnerem kampanii już po raz drugi.

Od 1 września 2019 r. na stronie www.podatki.gov.pl dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT. Jest to zbiór danych, które są istotne do weryfikacji partnerów biznesowych i bezpieczeństwa transakcji. Przedsiębiorca uzyska wiedzę zarówno o aktualnym statusie rejestracji kontrahenta, jak i tego co się z nim działo na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Wykaz zawiera podstawowe dane, które pozwalają na weryfikację przedsiębiorcy, m.in.:

  • nazwę firmy lub imię i nazwisko,
  • numer NIP,
  • status,
  • numer REGON,
  • numer w KRS,
  • adres firmy,
  • numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.

Rachunki, które znajdują się w wykazie, pochodzą z baz danych Krajowej Administracji Skarbowej. Są to numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Konsekwencje rozliczania transakcji na rachunki spoza wykazu

Do końca 2019 r. korzystanie z wykazu jest nieobowiązkowe. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli już obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym.

Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.

Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Brak rachunku partnera biznesowego w wykazie

Brak rachunku w wykazie może oznaczać, że partner korzysta w rozliczeniach firmowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub nie zgłosił rachunku rozliczeniowego, czy też rachunku imiennego w SKOK w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP.

Aby uniknąć konsekwencji związanych z płatnościami za faktury powyżej 15 000 zł na rachunek spoza wykazu, przedsiębiorca powinien poinformować urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który dokonał transakcji.

Przedsiębiorca, który przyjmuje płatności powyżej 15 000 zł powinien sprawdzić w wykazie czy numery rachunków firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG są prawidłowe.

Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, którego nie ma w wykazie, a chciałby, żeby się tam znalazł powinien:

  • wpisać numer rachunku rozliczeniowego przy wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG,
  • poinformować urząd skarbowy (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG).

Wyszukiwarka Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT będzie funkcjonowała do 31 grudnia 2019 roku. Po tym terminie usługa zostanie wyłączona.

Źródło: KIG