Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Prawo dla przedsiebiorców

I Ogólnopolska Konferencja Praktyczna pt. „Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy” Poznań 3 XII

czytaj więcej

Nagroda Marszałka Woj. Wlkp.

Zapraszamy firmy z Wielkopolski do udziału w Konkursie „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

czytaj więcej

Umowy na zakup energii

Zapraszamy na RE-Source Poland Conference, która odbędzie się w Warszawie w dniach 9-10 grudnia 2019

czytaj więcej

Ośrodek mediacyjny

Status Ośrodka Mediacyjnego, działającego przy naszej Izbie, uzyskaliśmy w kwietniu 2011 r., na mocy Uchwały Prezydium oraz wpisu na listę Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Główne cele działalności Ośrodka Mediacyjnego:
•    prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach sądowych i umownych,
•    promowanie idei mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów,
•    organizowanie wykładów z w/w tematyki dla środowisk zainteresowanych,
•    organizacja konferencji poświęconej tematyce mediacji oraz wykładów skierowanych do określonych grup zawodowych prawników i innych.

Postępowanie mediacyjne stosowane jest w przypadku sporów, w których strony wyraziły na nie zgodę. Mediacje są poufne. Odbywają się w Ośrodku mediacyjnym, przy udziale Mediatora, wpisanego na listę Mediatorów Stałych Ośrodka.

Efektem prowadzonych mediacji jest wypracowane rozwiązanie, które musi być akceptowane przez obie strony, oraz protokół, zatwierdzony przez właściwy miejscowo Sąd Rejonowy i opatrzony prawomocną klauzulą wykonalności.