Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Prawo dla przedsiebiorców

I Ogólnopolska Konferencja Praktyczna pt. „Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy” Poznań 3 XII

czytaj więcej

Nagroda Marszałka Woj. Wlkp.

Zapraszamy firmy z Wielkopolski do udziału w Konkursie „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

czytaj więcej

Umowy na zakup energii

Zapraszamy na RE-Source Poland Conference, która odbędzie się w Warszawie w dniach 9-10 grudnia 2019

czytaj więcej

Rozliczenia projektów

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie oraz podpisanie umowy na realizację projektu to dopiero połowa sukcesu. Drugą połowę stanowi poprawne rozliczenie środków otrzymanych z europejskich funduszy.

Realizacja projektu współfinansowanego z Funduszy europejskich wiąże się z obowiązkiem rozliczenia przyznanej dotacji.

Rozliczanie projektu to proces sprawozdawczości, tj. udokumentowania wykonanych zadań, procesowania zakupów oraz właściwego wyboru dostawców, celowości poniesionych wydatków. To także raport z osiągniętych wskaźników, a tym samym powodzenia osiągnięcia celu założonego na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu.

W ramach usługi oferujemy kompleksowe wsparcie, realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, które obejmuje m.in.:
•    monitoring wydatków,
•    przygotowanie dokumentów księgowych do rozliczenia,
•    przygotowanie i realizacja procesu zamówień publicznych,
•    opracowanie dokumentacji przetargowej,
•    ogłoszenia w Bazie konkurencyjności FE,
•    aktualizację danych w systemie SL2014,
•    przygotowanie wniosków zaliczkę,
•    przygotowanie wniosków o płatność rozliczających zaliczkę,
•    kontakty z IZ,
•    uczestnictwo w kontroli IZ.