Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Odroczenia płatności ZUS

Głównym celem rozwiązań prawnych dla przedsiębiorców jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach

czytaj więcej

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY

Apel MR do wszystkich tych, którzy mogą rozpocząć produkcję artykułów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19

czytaj więcej

Pomoc finansowa dla firm

Przedsiębiorco, skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej w dobie kryzysu epidemicznego

czytaj więcej

Rozliczenia projektów

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie oraz podpisanie umowy na realizację projektu to dopiero połowa sukcesu. Drugą połowę stanowi poprawne rozliczenie środków otrzymanych z europejskich funduszy.

Realizacja projektu współfinansowanego z Funduszy europejskich wiąże się z obowiązkiem rozliczenia przyznanej dotacji.

Rozliczanie projektu to proces sprawozdawczości, tj. udokumentowania wykonanych zadań, procesowania zakupów oraz właściwego wyboru dostawców, celowości poniesionych wydatków. To także raport z osiągniętych wskaźników, a tym samym powodzenia osiągnięcia celu założonego na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu.

W ramach usługi oferujemy kompleksowe wsparcie, realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, które obejmuje m.in.:
•    monitoring wydatków,
•    przygotowanie dokumentów księgowych do rozliczenia,
•    przygotowanie i realizacja procesu zamówień publicznych,
•    opracowanie dokumentacji przetargowej,
•    ogłoszenia w Bazie konkurencyjności FE,
•    aktualizację danych w systemie SL2014,
•    przygotowanie wniosków zaliczkę,
•    przygotowanie wniosków o płatność rozliczających zaliczkę,
•    kontakty z IZ,
•    uczestnictwo w kontroli IZ.