Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

WALNE ZGROMADZENIE IPHPW

Prezydium IPHPW zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby na 24 czerwca b.r. o godz. 17.00

czytaj więcej

SZYBKA ŚCIEŻKA 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło tegoroczną edycję „Szybkiej Ścieżki”. Budżet w 2019 r. to 2,25 mld zł.

czytaj więcej

METAL EXPO EURASIA

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Wystawie METAL EXPO EURASIA - Stambuł IX 2019

czytaj więcej

Audyty ochrony danych

Czy Twoja firma radzi sobie z RODO? Potrzebujesz pomocy w zakresie zabezpieczania gromadzonych danych? Przeprowadź z nami analizę spełniania wymagań przepisów ochrony danych w Twojej firmie.


Celem audytu jest zbadanie zgodności działania Państwa firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (PE i RE 2016/679 - RODO), usprawnienie związanych z tym procesów oraz zabezpieczenie Państwa interesu prawnego.
Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych poprzez:
•    analizę aktualnego poziomu funkcjonowania zabezpieczenia (inwentaryzacja, diagnoza, identyfikacja uchybień)
•    przegląd procedur i systemów ochrony danych (weryfikacja, sprawdzenie, ocena, rekomendacje)
•    wdrożenie procesu ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniami wykonawczymi, a także innymi przepisami, które regulują prawo do prywatności, uwzględniając strukturę organizacyjną Państwa firmy (ocena ryzyka, opracowanie dokumentacji, przeszkolenie pracowników, monitoring)
•    sporządzenie poufnego raportu zawierającego podsumowanie audytu (wnioski i zalecenia w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo danych)