Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Nowe dotacje dla MŚP

Rusza kolejny program bezzwrotnych dotacji dla firm. Przedsiębiorcy mogą otrzymać 25 tys. zł.

czytaj więcej

Inwestycja w kadry

Weź udział w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry” i zyskaj od 50% do 80% zwrotu kosztów

czytaj więcej

GRANT Wielkopolska Tarcza

Środki finansowe uzyskane w ramach GRANTU będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącej działalności

czytaj więcej

Rynek mocy - koszty dla przedsiębiorców

W celu uniknięcia w przyszłości niedoborów energii elektrycznej, na przełomie 2017 i 2018 r. parlament uchwalił przepisy wprowadzające tzw. polski rynek mocy. Uchwalenie tych przepisów stanowiło jedną z najbardziej istotnych zmian w polskiej energetyce w ostatnim czasie. Rynek mocy ma za zadanie zapewnić dodatkowe finansowanie elektrowniom konwencjonalnym w ich modernizacji.

Celem pokrycia kosztów rynku mocy przepisy wprowadziły dodatkową tzw. "opłatę mocową”, która ostatecznie ma być doliczana do opłaty dystrybucyjnej na rachunkach za prąd i która zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r.

Tak zwana Opłata Mocowa ma zapewnić środki na pokrycie rynku mocy i ma ona być doliczana do opłaty dystrybucyjnej na rachunkach za prąd. Zacznie obowiązywać od 1 października 2020 roku i pobierana będzie między innymi od:

  1. odbiorców końcowych przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej;
  2. operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; 
  3. przedsiębiorstw energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
  4. przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną przyłączonego bezpośrednio do sieci przesyłowej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest zobowiązany do wydania informacji na temat wysokości opłaty mocowej na 2021 r. do 30 września 2020 r. Do tej pory nie pojawiły się żadne konkretne informacje z URE w tym zakresie. Jednocześnie pojawiły się szacunki, zgodnie z którymi cały koszt rynku mocy w 2021 r. na około 5,4 mld. zł. 

Szacowana średnia wysokość opłaty mocowej to 45 zł za 1 MWh.

W związku z tym koszt opłaty mocowej w 2021 r. może oznaczać dla przedsiębiorców znaczny wzrost kosztów energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę szacowane ogólne koszty rynku mocy dodatkowy koszt dla podmiotu zużywającego w ciągu roku:

  • do 10 000 MWh - może wynieść 450 tys. zł.
  • do 50 000 MWh - może wynieść 2 250 000 zł.
  • do 100 000 MWh - może wynieść 4 500 000 zł. 

Niezależnie od ostatecznej wysokości ogłoszonej przez Prezesa URE wysokości opłaty mocowej dla większości przedsiębiorstw będzie ona stanowić znaczny dodatkowy koszt prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego już teraz warto przeprowadzić analizę alternatywnych metod obniżenia kosztów energii elektrycznej, a także na bieżąco śledzić kolejne doniesienia związane z wprowadzeniem opłaty mocowej.

Źródło: PWC Prawo i Podatki