Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Jubileusz 30-lecia IPHPW

18 marca 2022 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia powołania i działalności samorządu gospodarczego w Ostrowie Wielkopolskim

czytaj więcej

IPHPW uhonorowana Odznaką

Ostrowska Izba odznaczona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Odznaką honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego"

czytaj więcej

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to bezpłatne narzędzie, które pozwala wybrać sprawdzone szkolenia, kursy i studia podyplomowe

czytaj więcej

Biznes apeluje do rządu w sprawie szczepień. Chce zmian w kodeksie pracy

Rada Przedsiębiorczości apeluje o natychmiastowe działania mające na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień. Przedstawiciele biznesu chcą między innymi zwolnienia przedsiębiorców z konsekwencji prawnych w przypadku odmówienia świadczenia usług dla osób niezaszczepionych. Kolejnym postulatem jest umożliwienie przedsiębiorcom pozyskiwania danych na temat osób zaszczepionych na potrzeby organizacji pracy.

Pod apelem podpisali się przedstawiciele organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości: Krajowej Izby Gospodarczej, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych-ABSL, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP, Związku Pracodawców Business Centre Club, Związku Banków Polskich, Związku Rzemiosła Polskiego. 

Jak czytamy w apelu Rady Przedsiębiorczości, szczepienia prowadzone w populacji dorosłych aktywnych zawodowo są interwencją nie tylko efektywną kosztowo, ale przynoszącą wymierne korzyści związane z oszczędnościami – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

"Z uwagi na prognozowane zagrożenie wywołane czwartą falą pandemii oraz pojawianie się kolejnych odmian wirusa SARS-CoV-2, apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do przyspieszenia procesu immunizacji polskiego społeczeństwa" - zaznaczyli sygnatariusze dokumentu.

Ich zdaniem "problem niezaszczepionych obywateli nie tylko zagraża systemowi ochrony zdrowia, ale także finansom publicznym (możliwy kolejny lockdown generujący olbrzymie straty dla gospodarki)". Dodano, że niezaszczepienie może w bliskiej perspektywie wiązać się m.in. ze skutkami finansowymi prowadzącymi do upadku firm i likwidacji miejsc pracy.

Jak stwierdzono, sukces szczepień przyczyni się do zmniejszenia ryzyka pojawienia kolejnych okresów zamrożenia gospodarki, które skutkują perturbacjami we wszystkich obszarach życia społecznego.

Postulaty przedsiębiorców

Rada Przedsiębiorczości apeluje m.in. o "wyposażenie podmiotów dysponujących określonymi miejscami lub decydujących o pojęciu określonych czynności w uprawnienie do żądania okazania zaświadczenia o poddaniu się szczepieniu" – czyli uprawnienie do przetwarzania odpowiednich danych osobowych w zakresie immunizacji.

Postuluje też o zapewnienie "zwolnienia przedsiębiorcy odmawiającego dostępu osobom nieszczepionym do świadczonych przez siebie usług z ewentualnych negatywnych konsekwencji na płaszczyźnie prawa cywilnego, prawa wykroczeń i innych przepisów".

Proponuje ponadto wprowadzenie zmian do kodeksu pracy, które miałyby na celu m.in unormowanie przepisów w zakresie BHP, wprowadzających obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 konkretnych grup zawodowych i umożliwienie pracodawcom pozyskiwania danych na temat szczepień i ich przetwarzania.

Wskazuje też na organizowanie "szeroko zakrojonej akcji szczepień z wykorzystaniem >>szczepieniobusów<<, które będą docierały zarówno do miejsc pracy, jak również do mniejszych miejscowości". Zwrócono uwagę, że poziom zaszczepienia w wielu powiatach jest wciąż niski.

Rada rekomenduje też "niezwłoczne wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego wyłącznie dla szczepień przeciw COVID-19, który zapewni pacjentom środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek".

Kolejny apel

To już kolejny apel przedsiębiorców o przyspieszenie akcji szczepień.

Według wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich, osoby niezaszczepione to 37 miliardów złotych potencjalnych strat dla gospodarki. Organizacja postulowała, by wprowadzić przepisy przewidujące możliwość uzależnienia dostępu do określonych miejsc lub dopuszczenia do wykonania określonych czynności od uprzedniego poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.

 

Źródło: TVN24 BIZNES