Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Jubileusz 30-lecia IPHPW

18 marca 2022 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia powołania i działalności samorządu gospodarczego w Ostrowie Wielkopolskim

czytaj więcej

IPHPW uhonorowana Odznaką

Ostrowska Izba odznaczona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Odznaką honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego"

czytaj więcej

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to bezpłatne narzędzie, które pozwala wybrać sprawdzone szkolenia, kursy i studia podyplomowe

czytaj więcej

Europejskie ekosystemy innowacji: 90 mln euro na pierwsze konkursy

Opublikowany został pierwszy w historii Program Prac dla obszaru Europejskie ekosystemy innowacji. Tematy konkursowe są podzielone na trzy wyzwania CONNECT, SCALEUP i INNOVSMES. Całkowity budżet tych konkursów to ponad 90 mln euro.

Europejskie ekosystemy innowacji (EIE) to nowość w programie Horyzont Europa. Jeden z trzech obszarów filaru Innowacyjna Europa powstał w celu stworzenia podstaw dla zrównoważonego, solidnego i zintegrowanego europejskiego ekosystemu innowacji. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju firm i pobudzanie innowacji, które będą w stanie sprostać ważnym wyzwaniom.

Otwarte właśnie konkursy EIE są zgrupowane w trzech wyzwaniach: CONNECT, SCALEUP i INNOVSMES.

Konkursy EIE SCALEUP

Działania SCALEUP mają wzmocnić sieciowanie z i pomiędzy ekosystemami innowacji, przyspieszyć zrównoważony wzrost gospodarczy, a także promować kobiety jako liderki w branży deep tech. Wnioski w trzech tematach o łącznym budżecie 13,75 mln euro można składać do 10 listopada 2021.

Tworzenie nowych powiązań i wspólnych programów pomiędzy podmiotami zlokalizowanymi w mniej połączonych ekosystemach innowacji i bardziej rozwiniętymi zlokalizowanymi w regionach o wysokiej innowacyjności. Działania w ramach tego zaproszenia do składania wniosków poprawią jakość usług akceleracji biznesu, ich zasięg sieciowy oraz wesprą skalowanie oferowane start-upom.

Wsparcie rozszerzonego rozwoju ekosystemów zaawansowanych technologii wokół paneuropejskich infrastruktur badawczych i technologicznych. Celem jest generowanie, skalowanie i wdrażanie przełomowych technologii o wartości rynkowej i społecznej poprzez pilotażowe sposoby zasiewania ekosystemów rozwoju i innowacji w różnych obszarach technologicznych.

Nowa inicjatywa mająca na celu wyeliminowanie luki między płciami w obszarze innowacji poprzez wspieranie kobiet prowadzących start-upy w branży zaawansowanych technologii na wczesnych etapach budowania przez nie firmy. Women TechEU oferuje najwyższej klasy coaching i mentoring, a także wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro.

Konkursy EIE CONNECT

Wyzwanie CONNECT to całościowy pakiet działań, które wspierają wdrażanie współfinansowanych wieloletnich programów działań wśród państw członkowskich, krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa i regionów UE. Zachęca do włączenia większej liczby interesariuszy z całej poczwórnej helisy i stymuluje zamówienia na innowacje, aby pomóc we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań. Wnioski w dwóch tematach EIE CONNECT o łącznym budżecie 8 mln można składać do 26 października 2021 r.

Działania umożliwią władzom krajowym, regionalnym i/lub lokalnym z państw członkowskich, krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa i/lub regionom UE odpowiedzialnym za politykę i programy w zakresie innowacji przygotowanie wspólnych wieloletnich programów działań, we współpracy z prywatnymi podmiotami prowadzącymi badania i innowacje. Celem jest wzmocnienie wydajności tych działań, zdolności i wzajemnych połączeń oraz wspólne stawienie czoła wyzwaniom na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Projekty w ramach tego tematu zapewnią szkolenia, wymianę najlepszych praktyk i budowanie zdolności niezbędnych do ujawnienia potencjału zamówień innowacyjnych.

Konkursy INNOVSMES

Wyzwanie INNOVSMES wspiera europejskie partnerstwo na rzecz innowacyjnych MŚP. Budżet tego konkursu wynosi 72,8 mln euro, a wnioski można składać do 1 września 2021 r.:

Europejskie partnerstwo na rzecz innowacyjnych MŚP pomoże innowacyjnym małym i średnim przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich zdolności i produktywności w zakresie badań i innowacji (B+I) oraz pomyślnym włączeniu się w globalne łańcuchy wartości i nowe rynki.

W ramach Horyzontu Europa Unia Europejska chce stworzyć ściślej połączone, bardziej wydajne i sprawiedliwsze ekosystemy innowacji, aby wspierać rozwój przedsiębiorstw, zachęcać do innowacji i stymulować współpracę między krajowymi, regionalnymi i lokalnymi podmiotami zajmującymi się innowacjami.

Ekosystemy innowacji łączą osoby lub organizacje, które działają w tym obszarze i obejmują powiązania między zasobami (takimi jak fundusze, sprzęt i obiekty), organizacjami (takimi jak instytucje szkolnictwa wyższego, organizacje badawcze i technologiczne, firmy), inwestorami i decydentami.

Działania opisane w Programie Pracy Europejskich ekosystemów innowacji uzupełniają działania prowadzone przez Europejską Radę ds. Innowacji i Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), inicjatywy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz inicjatywy sektora prywatnego i niepublicznego.

 

Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli