Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

IPHPW uhonorowana Odznaką

IPHPW odznaczona została przez Marszałka Woj. Wielkopolskiego Odznaką honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego"

czytaj więcej

Pożyczka Inwestycyjna dla MŚP

WARP wznowiła nabór wniosków w w zakresie Pożyczki Inwestycyjnej dedykowanej MŚP na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

czytaj więcej

Pożyczka Prorozwojowa dla MŚP

12 lipca b.r. WARP rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Prorozwojową - finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i wydatków obrotowych

czytaj więcej

KE otworzyła konkursy 2022 dla klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna

Informujemy, że otwarte zostały nabory wniosków w nowych konkursach w ramach klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Konkursy w ramach Klastra 4 mają na celu wsparcie badań i innowacji w kluczowych technologiach prorozwojowych na rzecz podwójnej transformacji gospodarki europejskiej –  zielonej i cyfrowej, wykorzystując zarówno:  nowe, zaawansowane: materiały, produkty, technologie wytwarzania, wspomagające technologie cyfrowe: sieci 6G, internet, IoT, sztuczną inteligencję, robotykę, automatykę, technologie kwantowe oraz grafen, jak i globalną infrastrukturę kosmiczną, usługi, aplikacje i dane, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności tych technologii. Projekty należy złożyć do 30 marca 2022 r.

 

Konkursy w obszarze Przemysł:

13 tematów w ramach zaproszenia „Climate neutral, Circular and Digitised Production” dotyczy:

 • Szybko rekonfigurowalne, modułowe, inteligentne, zdigitalizowane linie produkcyjne, cyrkularność i efektywność energetyczna procesów produkcji, nowe technologie powierzchni;
 • Cyfryzacja procesów budownictwa;
 • Cyrkulacja materiałów w środowisku miejskim;
 • Wykorzystanie strumieni CO/CO2 w technologiach procesowych;
 • Nowe technologie elektrochemiczne, hybrydowe źródła ciepła w przemyśle stalowym, technologie wodorowe w przemyśle procesowym.

Budżet: 334,5 mln euro

Termin składania wniosków: 30 marca 2022

 

22 tematy w obszarze „Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry” dotyczą:

 • Technologie eksploracji surowców w głębinach morskich oraz na terenach objętych ochroną środowiskową, cyfryzacja procesów górniczych, technologie śledzenia obiegu materiałów w ciągu cyklu życia produktów i odzysk materiałów z odpadów poprodukcyjnych
 • Nowe materiały dla zastosowań w IT i w energii, multimateriały, biomateriały, materiały funkcjonalne.
 • Digitalizacja procesów biznesowych, zwiększenie odporności MŚP.

Budżet: 402,2 mln euro

Termin składania wniosków: 30 marca 2022

 

Konkursy w obszarze Przestrzeń kosmiczna

22 tematy w ramach zaproszenia „Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data”:

Zagadnienia konkursowe  dotyczą:

 • systemów komunikacji satelitarnej i towarzyszącym im usług;
 • wsparcie rozwoju technologii na rzecz środków wynoszenia wielokrotnego użytku;
 • rozwój usług w ramach programu Copernicus dotyczących zmian klimatycznych, monitoringu jakości atmosfery, bezpieczeństwa czy zarządzania kryzysowego;
 • tematy przekrojowe dotyczące programu Copernicus oraz wsparcie badań w dziedzinie grawimetrii kwantowej na rzez obserwacji Ziemi;
 • rozwój technologii kosmicznych na rzecz niezależności i konkurencyjności Europy;
 • wsparcie rozwoju usług w ramach programów EGNSS i Copernicus w temacie Europejskiego Zielonego Ładu;
 • rozwój usług w oparciu o EGNSS na rzecz bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego.

Budżet: 254 mln euro

 

Otwarcie konkursów: 28 października 2021

Data zamknięcia: 16 lutego 2022

 

Zainteresowanych udziałem w konkursach zapraszamy 22 października 2021 na dzień informacyjny klastra 4 w ramach Tygodnia z Klastrami w programie Horyzont Europa. [Rejestracja]

 

Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli