Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Pożyczka antyinflacyjna ARP dla firm

Przez galopujący wzrost cen, dla wielu MŚP realizacja wcześniej zawartych kontraktów może oznaczać straty

czytaj więcej

Światowe innowacyjne trendy

Światowe gospodarki ogłaszają zwiększenie digitalizacji procesów związanych z administracją państwową i biznesem

czytaj więcej

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to bezpłatne narzędzie, które pozwala wybrać sprawdzone szkolenia, kursy i studia podyplomowe

czytaj więcej

KE otworzyła konkursy 2022 dla klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna

Informujemy, że otwarte zostały nabory wniosków w nowych konkursach w ramach klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Konkursy w ramach Klastra 4 mają na celu wsparcie badań i innowacji w kluczowych technologiach prorozwojowych na rzecz podwójnej transformacji gospodarki europejskiej –  zielonej i cyfrowej, wykorzystując zarówno:  nowe, zaawansowane: materiały, produkty, technologie wytwarzania, wspomagające technologie cyfrowe: sieci 6G, internet, IoT, sztuczną inteligencję, robotykę, automatykę, technologie kwantowe oraz grafen, jak i globalną infrastrukturę kosmiczną, usługi, aplikacje i dane, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności tych technologii. Projekty należy złożyć do 30 marca 2022 r.

 

Konkursy w obszarze Przemysł:

13 tematów w ramach zaproszenia „Climate neutral, Circular and Digitised Production” dotyczy:

 • Szybko rekonfigurowalne, modułowe, inteligentne, zdigitalizowane linie produkcyjne, cyrkularność i efektywność energetyczna procesów produkcji, nowe technologie powierzchni;
 • Cyfryzacja procesów budownictwa;
 • Cyrkulacja materiałów w środowisku miejskim;
 • Wykorzystanie strumieni CO/CO2 w technologiach procesowych;
 • Nowe technologie elektrochemiczne, hybrydowe źródła ciepła w przemyśle stalowym, technologie wodorowe w przemyśle procesowym.

Budżet: 334,5 mln euro

Termin składania wniosków: 30 marca 2022

 

22 tematy w obszarze „Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry” dotyczą:

 • Technologie eksploracji surowców w głębinach morskich oraz na terenach objętych ochroną środowiskową, cyfryzacja procesów górniczych, technologie śledzenia obiegu materiałów w ciągu cyklu życia produktów i odzysk materiałów z odpadów poprodukcyjnych
 • Nowe materiały dla zastosowań w IT i w energii, multimateriały, biomateriały, materiały funkcjonalne.
 • Digitalizacja procesów biznesowych, zwiększenie odporności MŚP.

Budżet: 402,2 mln euro

Termin składania wniosków: 30 marca 2022

 

Konkursy w obszarze Przestrzeń kosmiczna

22 tematy w ramach zaproszenia „Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data”:

Zagadnienia konkursowe  dotyczą:

 • systemów komunikacji satelitarnej i towarzyszącym im usług;
 • wsparcie rozwoju technologii na rzecz środków wynoszenia wielokrotnego użytku;
 • rozwój usług w ramach programu Copernicus dotyczących zmian klimatycznych, monitoringu jakości atmosfery, bezpieczeństwa czy zarządzania kryzysowego;
 • tematy przekrojowe dotyczące programu Copernicus oraz wsparcie badań w dziedzinie grawimetrii kwantowej na rzez obserwacji Ziemi;
 • rozwój technologii kosmicznych na rzecz niezależności i konkurencyjności Europy;
 • wsparcie rozwoju usług w ramach programów EGNSS i Copernicus w temacie Europejskiego Zielonego Ładu;
 • rozwój usług w oparciu o EGNSS na rzecz bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego.

Budżet: 254 mln euro

 

Otwarcie konkursów: 28 października 2021

Data zamknięcia: 16 lutego 2022

 

Zainteresowanych udziałem w konkursach zapraszamy 22 października 2021 na dzień informacyjny klastra 4 w ramach Tygodnia z Klastrami w programie Horyzont Europa. [Rejestracja]

 

Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli