Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Pożyczka antyinflacyjna ARP dla firm

Przez galopujący wzrost cen, dla wielu MŚP realizacja wcześniej zawartych kontraktów może oznaczać straty

czytaj więcej

Światowe innowacyjne trendy

Światowe gospodarki ogłaszają zwiększenie digitalizacji procesów związanych z administracją państwową i biznesem

czytaj więcej

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to bezpłatne narzędzie, które pozwala wybrać sprawdzone szkolenia, kursy i studia podyplomowe

czytaj więcej

Wyniki przemysłu we wrześniu 2021

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we wrześniu 2021. Wyniki produkcji sprzedanej przemysłu okazały się o 11% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie wyższe o 8,8% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku (wtedy zanotowano wzrost o 5,7% r/r).


W pierwszych dziewięciu miesiącach br. roku produkcja sprzedana przemysłu była o 15,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,2%.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 0,9% w stosunku do sierpnia oraz wzrost o 8,7% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Na ogólny wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym (wzrost o 11%) dla całego przemysłu złożyły się wyższe niż w sierpniu wyniki sprzedaży w górnictwie i wydobywaniu (wzrost o 12,5%), przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 11,5%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (wzrost o 6,8%) oraz dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (wzrost o 3,9%).

W statystykach prezentujących zmiany sprzedaży w skali roku (o 8,8%) zanotowano wzrosty w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (o 22,1%), dostawach wody i gospodarowaniu ściekami (o 11,7%), przetwórstwie przemysłowym (o 7,9%) oraz górnictwie i wydobywaniu (o 7,8%).

Szczegółowe dane pokazują, że w porównaniu z sierpniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep  (o 39,2%), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń  (o 33,6%), w produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 24,9%), w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)  (o 18,6%), w produkcji maszyn i urządzeń  (o 15,2%), mebli (o 13,2%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem br., wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji napojów (o 14,7%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,8%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in.  w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 22,1%), w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 21,0%), papieru i wyrobów z papieru (o 18,7%), wyrobów z metali (o 16,6%), maszyn i urządzeń (o 15,9%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 14,9%), metali (o 14,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 13,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 12,3%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 17,3%).

We wrześniu zanotowano wzrost produkcji w skali roku w większości głównych grupowań przemysłowych w skali roku. Produkcja dóbr związanych z energią zwiększyła się o 14,0%, dóbr zaopatrzeniowych – o 13,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 5,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,8%. Nieznacznie zmniejszyła się produkcja dóbr inwestycyjnych – o 0,8%. Może być to częściowo efekt kłopotów branży motoryzacyjnej, która ograniczyła produkcję z powodu braku komponentów.

Ceny przemysłowe we wrześniu wzrosły w stosunku do sierpnia przeciętnie o 0,7% (w sierpniu odnotowano wzrost m/m na tym samym poziomie). W stosunku do września ub. roku ceny wzrosły o 10,2% (w sierpniu roczna dynamika wyniosła 9,6%). Wrześniowy wzrost cen w ujęciu miesięcznym jest zjawiskiem typowym, związanym m.in. z aktualizacją cenników producentów. Warto jednak dodać, że wzrost cen m/m we wrześniu nastąpił po serii wzrostów w poprzednich miesiącach.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 0,8%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (o 0,6%), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 0,1%). W stosunku do sierpnia spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 0,4%).

W porównaniu z wrześniem ub. roku wzrosty cen zaobserwowano we wszystkich sekcjach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 14,9%), przetwórstwie przemysłowym (o 10,6%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 5,5%) oraz dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,9%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, na procesy inflacyjne w przemyśle wpływają m.in. wyższe koszty wytwarzania oraz niski kurs złotego.

 

Źródło: KIG