Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

IPHPW uhonorowana Odznaką

IPHPW odznaczona została przez Marszałka Woj. Wielkopolskiego Odznaką honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego"

czytaj więcej

Pożyczka Inwestycyjna dla MŚP

WARP wznowiła nabór wniosków w w zakresie Pożyczki Inwestycyjnej dedykowanej MŚP na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

czytaj więcej

Pożyczka Prorozwojowa dla MŚP

12 lipca b.r. WARP rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Prorozwojową - finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i wydatków obrotowych

czytaj więcej

Wyniki budownictwa we wrześniu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9,3% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,3%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 10,2%. Natomiast w okresie I-IX 2021 roku była o 1,4% wyższa niż przed rokiem.

 

Produkcja budowlano montażowa we wrześniu zazwyczaj jest wyraźnie wyższa od notowanej w sierpniu i ma to związek m.in z fakturowaniem prac na koniec kwartału. Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się znacząco niższe od oczekiwań rynkowych, których mediana wyniosła 8,2%.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 4,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku oraz niższa o 2,0% w porównaniu z sierpniem 2021 roku.

Wyniki sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest efektem zwiększenia wartości robót w przedsiębiorstwach związanych z budową budynków  (o 16,3%), jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 8,3%) oraz wykonujących roboty specjalistyczne (o 3,9%)

Dane w ujęciu rocznym pokazują, że wartość zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 21,7%) oraz w przedsiębiorstwach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 1,2%). Produkcja r/r spadła w przypadku przedsiębiorstw związanych z budową budynków (o 3,6%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu okazały się o 0,7% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie o 4,9% wyższe niż przed rokiem. W sierpniu ceny były o 0,7% wyższe niż w lipcu i jednocześnie o 4,4% wyższe niż rok wcześniej.

 

Źródło: KIG