Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ochrona własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP zachęca do korzystania z dofinansowań do zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków (SME Fund)

czytaj więcej

Pożyczka Inwestycyjna dla MŚP

WARP wznowiła nabór wniosków w w zakresie Pożyczki Inwestycyjnej dedykowanej MŚP na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

czytaj więcej

Pożyczka Prorozwojowa dla MŚP

12 lipca b.r. WARP rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Prorozwojową - finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i wydatków obrotowych

czytaj więcej

Formalności celne związane z tranzytem towarów

Tranzyt jest procedurą celną pozwalającą przewoźnikom na przewóz towarów przez granice lub terytoria bez konieczności uiszczenia opłat (należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT i innych opłat), które są z zasady należne, gdy towary są wprowadzane na to terytorium. Formalności celne związane z tranzytem towarów inicjowane są złożeniem zgłoszenia celnego do procedury tranzytu.

 

 

Na PUESC możesz obecnie skorzystać z usługi skarbowo-celnej związanej z tranzytem towarów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego NCTS2 (System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy).

Dodatkowe informacje na temat procedury tranzytu unijnego/wspólnego i procedury TIR znajdziesz na Portalu podatkowym.

Instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 znajdziesz na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w sekcjach systemów AIS, AES i NCTS2 - Materiały informacyjne.

Ponadto jeszcze w bieżącym roku zaplanowane jest udostępnienie kolejnych usług związanych z tranzytem towarów w zakresie korygowania i unieważniania zgłoszeń celnych i składania wniosków oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń związanych z realizacją operacji tranzytowych.

 

Źródło: PUESC