Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Procedury specjalne inne niż tranzyt

Procedury specjalne stanowią formę ułatwienia w obrocie towarowym z zagranicą. Jeżeli przedsiębiorca realizuje procedury specjalne w obrocie towarowym, musi pamiętać, że w przypadku korzystania z zabezpieczenia generalnego monitorowanego w drodze audytu, dla procedur uszlachetniania czynnego, końcowego przeznaczenia i odprawy czasowej, zwolnienia z niego może dokonać wyłącznie posiadacz pozwolenia na podstawie komunikatu RPS004. Informacja ta generowana jest przez system RPS, po akceptacji Kwitu Rozliczenia.

Procedury specjalne należą do najbardziej skomplikowanych procedur celnych, jednak często korzyści wynikające z ich stosowania pozwalają firmom na znaczne oszczędności. Objęcie towarów procedurą specjalną (poza tranzytem) przede wszystkim wymaga uzyskania pozwolenia od organów celno-skarbowych a co za tym idzie spełnieniem szeregu wymogów.

Procedury specjalne inne niż tranzyt to:

  • składowanie (skład celny i wolny obszar celny),
  • szczególne przeznaczenie (końcowe przeznaczenie i odprawa czasowa),
  • przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne).

Każda z tych procedur jest przeznaczona do realizacji innego celu gospodarczego. Przykładowo procedura składowania pozwala na składowanie towarów w składzie celnym, a procedura uszlachetniania czynnego na przetworzenie importowanego surowca w gotowy produkt.

Na stosowanie procedur specjalnych innych niż tranzyt wymagane jest pozwolenie, które udzielane jest przez organy celne.

Stosowanie procedury uszlachetniania czynnego i końcowego przeznaczenia wymaga złożenia rozliczenia zamknięcia. Zgodnie z przepisami unijnego kodeksu celnego rozliczenie powinno mieć postać elektroniczną. W Polsce rozliczenie zamknięcia ma formę tzw. Kwitu Rozliczenia, w którym podawane są szczegóły dotyczące operacji przetworzenia realizowanej w ramach tych procedur.

Stosowanie procedury składowania celnego w składzie celnym może się wiązać z obowiązkiem przedstawienia dokumentu opisującego stan magazynowy lub przepływ towarów. W Polsce do tego celu wykorzystywany jest tzw. Spis Inwentaryzacyjny, który składany jest elektronicznie.

Więcej o procedurach specjalnych innych niż tranzyt dowiecie się Państwo z materiałów informacyjnych, które zostały opracowane dla przedsiębiorców.

 

Źródło: PUESC

Foto: prosteslo.pl