Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ochrona własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP zachęca do korzystania z dofinansowań do zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków (SME Fund)

czytaj więcej

Pożyczka Inwestycyjna dla MŚP

WARP wznowiła nabór wniosków w w zakresie Pożyczki Inwestycyjnej dedykowanej MŚP na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

czytaj więcej

Pożyczka Prorozwojowa dla MŚP

12 lipca b.r. WARP rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Prorozwojową - finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i wydatków obrotowych

czytaj więcej

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Od 12 lipca rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektu do konkursu Wdrażanie innowacji przez MŚP, którego celem jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 milionów euro. Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych - maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej

  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia

  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

  • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok

  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

 

Termin przyjmowania wniosków: 12 lipca - 5 sierpnia 2022 r.

 

Źródło: PARP