Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Zainaugurowano Strategię rozwoju Wielkopolski wodorowej

Podczas Forum H2Poland oficjalnie zainaugurowano Strategię rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040, która została przyjęta przez Zarząd Województwa w kwietniu 2023 r. Strategia jest analizą potencjału i możliwości rozwoju gospodarki wodorowej w Wielkopolsce.

Dokument wskazuje wizję wielkopolskiego ekosystemu wodorowego, najważniejsze cele w horyzoncie do 2030 roku, mierniki planowanego rozwoju, najbardziej optymistyczne kierunki działalności wraz z perspektywami w obszarze produkcji odnawialnego wodoru, użycia w przemyśle, rolnictwie, sektorze transportu, integracji z rozwojem OZE, a także obecne bariery i uwarunkowania zewnętrzne wpływające na rozwój gospodarki wodorowej.

Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 jest pierwszym tego typu dokumentem, który powstał na poziomie regionu w Polsce.

Drugi dzień H2Poland – Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych w Poznaniu otworzył Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. - Poszukujemy zastosowań wodoru. Już dzisiaj myślimy, gdzie będziemy mogli go wykorzystać. Wiodącą rolę do odegrania będzie miał transport publiczny – mówił Marszałek.

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2Poland to wydarzenie poświęcone  rozwojowi technologii wodorowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym popularyzacji nowoczesnych rozwiązań oraz upowszechnianiu najlepszych praktyk w realizacji projektów związanych z gospodarką i klimatem, zwłaszcza opartych na wykorzystaniu wodoru. Forum zostało po raz drugi zorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

H2Poland odbyło się w dniach 16-17 maja na terenie MTP. Pierwszy dzień Forum otworzyli wspólnie Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, a także Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania oraz Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP.

Drugi dzień wydarzenia, poświęcony w dużej mierze wykorzystaniu wodoru przez samorządy, otworzył Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

- Jesteśmy entuzjastami idei wykorzystania wodoru w gospodarce. To jedno ze źródeł całej palety pożytecznych rzeczy, które można mu przypisać. Chcemy, by wiedza o wodorze docierała do niemal każdego mieszkańca Wielkopolski. Jednym z elementów istotnych w jego oswojeniu i popularyzacji jest edukacja, a tę powinniśmy rozpoczynać od poziomu szkolnego – mówił Marek Woźniak.

Marszałek wskazał także, że wiodącą rolę w wykorzystaniu wodoru może odegrać transport publiczny. –Dobrym przykładem są pierwsze autobusy, które już jeżdżą, bądź właśnie je zamawiamy. Myślimy również o transporcie kolejowym na  liniach niezelektryfikowanych. To będzie znaczący krok w wykorzystaniu tej technologii – dodał Marek Woźniak, otwierając debatę „Ekosystem wodorowy w polityce klimatycznej”.

Do gości przemówił także Frans Timmermans, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który z okazji Forum przygotował nagranie wideo.

- Polska może odgrywać rolę lidera w Europie Środkowej i Wschodniej w projektach związanych z odnawialnym wodorem. Wierzę, że przedsięwzięcia realizowane w Koninie i Wielkopolsce zainspirują inne polskie regiony do inwestowania w wodór – powiedział Frans Timmermans.

Marek Woźniak, jako gospodarz wydarzenia, wziął również udział w debacie „The challenges we face together”. Uczestniczyli w niej Ahmed Berrichi, Dyrektor Algierskiej Agencji Promocji Inwestycji, Peter Kasprzak, Dyrektor Hydrogen Australia, Pieter Bouwer, Regionalny Komisarz Handlu z Ambasady Kanadyjskiej w Berlinie oraz Martin Kremer, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec.

- Rozwój technologii wodorowych i sprawiedliwa transformacja to obszary, które w przypadku Wielkopolski ściśle wiążą się ze sobą. Tam gdzie dochodzi do przekształcenie obszaru aktywności gospodarczej opartej na węglu brunatnym, mamy do czynienia z gwałtownymi zmianami w kierunku wytwarzania energii elektrycznej z alternatywnych źródeł, w tym ze źródeł odnawialnych. W tym upatrujemy największą szansę, jeśli chodzi o produkcję zielonego wodoru, produkowanego w oparciu o hydrolizę – tłumaczył Marszałek.  

W kolejnych debatach brał udział Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który także wręczył nagrody w konkursie dla studentów uczelni „Studencki pomysł ma Start-up wodorowy”.
Obecni na Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowych H2Poland byli również Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marek Gola, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i radni Sejmiku, a także m.in. przedstawiciele wielkopolskich uczelni wyższych. 

Podczas dwóch H2Poland 2023 odbywały się cykle paneli tematycznych dotyczących m.in. edukacji na rzecz gospodarki wodorowej, regionalnych dolin wodorowych, tworzenia i wprowadzania regionalnych strategii rozwoju dot. wodoru, możliwości wykorzystania wodoru w rolnictwie, a także tworzenia klastrów energii, zielonego budownictwa, w tym osiedli wykorzystujących rozwiązania wodorowe.

Województwo Wielkopolskie udostępniło również przestrzeń swojego stoiska na targach H2Poland przedstawicielom biznesu, nauki i samorządu, tworzącym wielkopolski system wodorowy. Na stoisku wielkopolskich uczelni – sygnatariuszy deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej (UAM, PP, UP), które zorganizował Samorząd Województwa, prezentowano dokonania wodorowe studentów i kadry naukowej.

 

Źródło: UMWW