Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Zmiana Rzecznika MŚP

RMŚP to niezależny organ, którego gwarantem niezależności jest zakaz przynależności do partii politycznych

czytaj więcej

Raport o stanie MŚP w Polsce 2024

O tym, co polska przedsiębiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm

czytaj więcej

Szukasz dofinansowania?

Zapoznaj się z aktualnymi naborami PARP w ramach Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców

czytaj więcej

Zmiana na stanowisku Rzecznika MŚP

Urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców to niezależny organ, powołany w 2018 roku w ramach pakietu ustaw tworzących Konstytucję Biznesu. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w duchu poszanowania zasady wolności gospodarczej, bezstronności równego traktowania, uczciwej konkurencji czy pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej. 

Rzecznik powoływany jest na jedną, 6-letnią kadencję, a gwarantem jego niezależności jest zakaz przynależności do partii politycznej. Pierwszym Rzecznikiem został Adam Abramowicz, którego kadencja dobiegła końca 22 czerwca br. Nowym Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców została Agnieszka Majewska, przez szereg poprzednich lat pełniąca funkcję Pełnomocnika w oddziale terenowym w Gdańsku.

Centrala Biura Rzecznika MŚP ulokowana jest w Warszawie. Oprócz tego działają cztery oddziały terenowe: w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Jako organy pomocnicze funkcjonują przy Biurze Rada Przedsiębiorców, skupiającą dziś ok. 420 organizacji pracodawców, oraz Rada Naukowa, w skład której wchodzi grono wybitnych ekspertów prawa gospodarczego i ekonomii. Ważną rolę w opiniowaniu projektów ustaw i sygnalizowaniu rządzącym potrzeb poszczególnych branż odgrywają Zespoły Robocze, skupiające przede wszystkim praktyków życia gospodarczego i reprezentantów poszczególnych organizacji pracodawców.

Najważniejsze zadanie Rzecznika to reprezentowanie przedsiębiorców w ich sporach z administracją publiczną, na czele z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajową Administracją Skarbową, jak również wstępowanie w imieniu przedsiębiorców do postępowań przed sądami administracyjnymi. Dzięki tym uprawnieniom w ciągu pierwszych sześciu lat działalności Rzecznik MŚP podjął tysiące interwencji i udzielił pomocy setkom przedsiębiorców zmagających się z nierzetelnymi działaniami instytucji państwowych. 

"Warunkiem skuteczności i wiarygodności działań Rzecznika jest jego apolityczność. W trakcie mojej kadencji konsekwentnie dbałem o zachowanie niezależności od partii politycznych, obojętne czy wchodzących w skład koalicji rządowej czy też reprezentujących opozycję. Współpracowałem na równi ze wszystkimi środowiskami politycznymi. O ile tylko gotowe one były dbać o prawa przedsiębiorców i bronić zdrowych zasad wolności gospodarczej. Wierzę, że mój następca czy następczyni będzie kontynuować tę linię apolityczności" powiedział Adam Abramowicz, dotychczasowy Rzecznik MŚP.

 

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP