Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

IPHPW uhonorowana Odznaką

IPHPW odznaczona została przez Marszałka Woj. Wielkopolskiego Odznaką honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego"

czytaj więcej

Pożyczka Inwestycyjna dla MŚP

WARP wznowiła nabór wniosków w w zakresie Pożyczki Inwestycyjnej dedykowanej MŚP na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

czytaj więcej

Pożyczka Prorozwojowa dla MŚP

12 lipca b.r. WARP rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Prorozwojową - finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i wydatków obrotowych

czytaj więcej

Informujemy o możliwości  zgłaszania się zainteresowanych firm do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na targach Hannover Messe 2022, które odbędą się w dniach 30 maja – 2  czerwca 2022r. Stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego organizowane jest w sektorze Hydrogen + Fuel Cells EUROPE i skierowane jest do wielkopolskich MŚP zainteresowanych uczestnictwem w łańcuchu dostaw i wartości gospodarki wodorowej.

Czytaj więcej...

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy pracownik nowo zatrudniony lub pracujący już 12 miesięcy, musi przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zlekceważenie tego obowiązku może grozić karą od 1 tys. do 30 tys. zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – nawet 50 tys. zł.

Czytaj więcej...

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane szczegółowo opisujące wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-grudzień 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu była 14,9 % wyższa niż przed rokiem.  W samym grudniu produkcja wzrosła o 16,7% r/r. Produkcja sprzedana w budownictwie zanotowała wzrost w analizowanym okresie o 3,2%. W samym grudniu produkcja budowlana wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku o 3,1%.

Czytaj więcej...

Rekordowo wysoki wskaźnik zatrudnienia, który w trzecim kwartale 2021 r. według GUS wyniósł 77,4 proc. oraz jedna z najniższych stóp bezrobocia w Europie na poziomie 2,9 proc. to powody, dla których polska gospodarka mierzy się z deficytem kadrowym.

Czytaj więcej...

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Krajowej Administracji Skarbowej, aby w okresie dwóch pierwszych kwartałów 2022 r. działania urzędników KAS nakierowane były na objaśnianie i pomoc przedsiębiorcom w praktycznym wdrożeniu przepisów Polskiego Ładu.

Czytaj więcej...

13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił nowelę ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Weszła w życie 1 lutego i obowiązywać do 31 lipca 2022 r. Co w praktyce oznacza ona dla konsumentów i przedsiębiorców?

Czytaj więcej...