Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Pożyczka antyinflacyjna ARP dla firm

Przez galopujący wzrost cen, dla wielu MŚP realizacja wcześniej zawartych kontraktów może oznaczać straty

czytaj więcej

Światowe innowacyjne trendy

Światowe gospodarki ogłaszają zwiększenie digitalizacji procesów związanych z administracją państwową i biznesem

czytaj więcej

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to bezpłatne narzędzie, które pozwala wybrać sprawdzone szkolenia, kursy i studia podyplomowe

czytaj więcej

Polski Ład, KPO i Wieloletnie Ramy Finansowe UE to dokumenty, których nie można rozpatrywać oddzielnie. Cele w nich zawarte, ale także środki do ich realizacji, wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Dlatego powinny być procedowane razem, strategicznie się uzupełniając. Od jakości przedstawionych w nich propozycji będzie zależała przyszłość gospodarki i przedsiębiorstw. Niepokoi nas szereg zapowiedzi zmian, w tym podatkowych, które uderzą w pracodawców i pracowników.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowało zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące badania trzeźwości pracowników. Wychodzą one naprzeciw postulatom pracodawców, ale niektóre szczegółowe przepisy, np. związane z niedopuszczaniem do pracy czy przechowywaniem informacji o badaniu trzeźwości, wymagają jeszcze doprecyzowania.

Czytaj więcej...

Rada Przedsiębiorczości apeluje o natychmiastowe działania mające na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień. Przedstawiciele biznesu chcą między innymi zwolnienia przedsiębiorców z konsekwencji prawnych w przypadku odmówienia świadczenia usług dla osób niezaszczepionych. Kolejnym postulatem jest umożliwienie przedsiębiorcom pozyskiwania danych na temat osób zaszczepionych na potrzeby organizacji pracy.

Czytaj więcej...

Od 2014 r. Wielkopolska otrzymała za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ponad 472 mln zł dofinansowania na zwiększanie konkurencyjności przez innowacje. Pieniądze z UE w ramach Programu Inteligentny Rozwój wsparły ponad 1,1 tys. projektów. Jednocześnie ponad 39 tys. pracowników wielkopolskich firm podniosło swoje kompetencje korzystając z usług szkoleniowo-doradczych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Dofinansowanie do szkoleń, zrealizowanych za pośrednictwem  BUR, pochodzące z RPO oraz POWER to ponad 130 mln zł.

Czytaj więcej...

PARP przekazał kolejną, dwudziestą czwartą już, edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiony jest w nim obraz polskiego sektora MŚP w oparciu o najbardziej aktualne dane statystyczne, pozyskane z GUS, oraz wyniki badania Koniunktura i otoczenie biznesu, zrealizowanego przez PARP w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw na przełomie marca i kwietnia 2021 r.

Czytaj więcej...