Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

IPHPW uhonorowana Odznaką

IPHPW odznaczona została przez Marszałka Woj. Wielkopolskiego Odznaką honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego"

czytaj więcej

Pożyczka Inwestycyjna dla MŚP

WARP wznowiła nabór wniosków w w zakresie Pożyczki Inwestycyjnej dedykowanej MŚP na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

czytaj więcej

Pożyczka Prorozwojowa dla MŚP

12 lipca b.r. WARP rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Prorozwojową - finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i wydatków obrotowych

czytaj więcej

Zarówno Rosja, jak i Ukraina są ważnymi w skali świata eksporterami żywności, zwłaszcza zbóż. Konflikt powoduje ograniczoną możliwość przeprowadzenia zasiewów jarych, nie wspominając o ich transporcie międzynarodowym. To będzie skutkować ograniczeniem podaży, a więc i dalszym wzrostem cen. A indeks cen żywności podawany przez FAO już bije rekordy wszech czasów.

Czytaj więcej...

Szybko postępująca cyfryzacja jest jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie przedsiębiorcy. Nie ulega wątpliwości, że kadry kierownicze powinny rozwijać kompetencje digitalowe, by móc skutecznie zarządzać organizacjami oraz zespołami. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie w tym zakresie i zaprasza na kursy z cyfryzacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, współfinansowane z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Czytaj więcej...

Zachęcamy do skorzystania ze stoiska, które zostanie zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na tegorocznej edycji targów Hannover Messe, które odbędą się w dniach 30 maja – 2 czerwca 2022 r. W ramach Branżowego Programu Promocji sektora IT/ICT zorganizowane zostanie stoisko informacyjno-promocyjne, na którym polskie firmy z branży IT będą mogły promować swoją ofertę i umawiać spotkania biznesowe. Zgłoszenia do 6 maja br.

Czytaj więcej...

NSA w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie I GSK 1316/21 (doręczony Rzecznikowi w dniu 18 marca 2022 roku), przy udziale Rzecznika, ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorcy na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2021 roku sygn. akt: V SA/Wa 1680/21, uznał rację przedsiębiorcy i Rzecznika. NSA uchylił zaskarżony wyrok, postanowienie Prezesa ZUS oraz postanowienie ZUS o kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Czytaj więcej...