Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

JEREMIE 2 dla MŚP

Zachęcamy do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora MŚP w ramach instrumentu unijnego JEREMIE 2.

czytaj więcej

Kolejne udogodnienia PARP

PARP wprowadza kolejne udogodnienia korzystne dla beneficjentów, w projektach dotyczących umiędzynarodowienia działalności biznesowej.

czytaj więcej

Pożyczka płynnościowa dla firm

Pożyczka Płynnościowa to instrument, którym warto się zainteresować. Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy.

czytaj więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą otrzymać nawet 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii. Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca 2020 r.

Czytaj więcej...

Rachunki bankowe urzędów skarbowych, których używaliśmy do tej pory, zostały zlikwidowane. Dokonanie przelewu na dotychczasowe konta skarbówki spowoduje zatem cofnięcie przelewu. Od Nowego Roku mamy obowiązek używania nowych, indywidualnych rachunków do płatności podatków, czyli tzw. mikrorachunków.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w najważniejszym wydarzeniu dla branży przemysłowej na świecie! Międzynarodowa giełda kooperacyjna organizowana przy okazji targów Hannover Messe 2020 odbędzie się w dniach 20– 24 kwietnia 2020 r. w Hannover w Niemczech. Giełda adresowana jest do przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w szeroko pojętej branży przemysłowej, a w szczególności w dziedzinie: badania i rozwój, automatyka przemysłowa i IT, zaopatrzenie przemysłowe, inżynieria produkcji i usługi, a także technologie energetyczne i środowiskowe.

Czytaj więcej...

Członkowie Izby, Przedsiębiorcy. Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Zmiany w prawie podatkowym 2019/2020 oraz Pracownicze Plany Kapitałowe", które odbędzie się 12 grudnia b.r., w godzinach 10.00-14.00, w siedzibie Izby Przemysłowo - Handlowej Południowej Wielkopolski, w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 34. Organizatorem szkolenia jest Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski, przy współpracy z DGCS SA.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z dwudziestą drugą edycją Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiono w nim obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o najbardziej aktualne dane statystyczne oraz wyniki badań własnych PARP.

Czytaj więcej...