Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Istnieje ryzyko, że 18 państw członkowskich nie osiągnie obu celów na 2025 r. Są nimi: Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Portugalia i Szwecja mogą nie osiągnąć celu dotyczącego odpadów komunalnych. Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Grecja, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry mogą nie osiągnąć celów na 2025 r. zarówno w zakresie odpadów komunalnych, jak i ogólnych odpadów opakowaniowych.

Czytaj więcej...

Trwa siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Zachęcamy do udziału, laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.

Czytaj więcej...

16 maja b.r., w Zespole Pałacowo – Parkowym w Lewkowie, odbyło się spotkanie Business & Breakfast z Przedsiębiorcami. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Piotra Walkowskiego. Swój aktywny udział w spotkaniu miała również nasza IPHPW.

Czytaj więcej...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło w marcu o 6,3% względem lutego. Kwota brutto sięgnęła tym samym ponad 7,5 tysiąca złotych. W marcu spadła także stopa bezrobocia rejestrowanego. Oto najnowsze dane z raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej...