Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Pożyczka antyinflacyjna ARP dla firm

Przez galopujący wzrost cen, dla wielu MŚP realizacja wcześniej zawartych kontraktów może oznaczać straty

czytaj więcej

Światowe innowacyjne trendy

Światowe gospodarki ogłaszają zwiększenie digitalizacji procesów związanych z administracją państwową i biznesem

czytaj więcej

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to bezpłatne narzędzie, które pozwala wybrać sprawdzone szkolenia, kursy i studia podyplomowe

czytaj więcej

Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z tematyką zrównoważonego rozwoju w kontekście projektowania opakowań, ekologicznych i zgodnych z wyzwaniami współczesności. W celu przybliżenia tematu zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do projektowania opakowań, zapraszmy do obejrzenia filmu szkoleniowego „Zrównoważony rozwój: projektowanie opakowań – wymagania, prawo, dobre praktyki”. Film przygotowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Czytaj więcej...

Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła nabór wniosków do „Sieci Otwartych Innowacji” – projektu, dzięki któremu mikro, mali i średni przedsiębiorcy zyskają szansę na rozwój technologiczny i wdrożenie innowacji. Dofinansowanie obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych aż do kwoty 200 tys. euro. Konkurs potrwa do 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji.

Czytaj więcej...

Projekt przepisów wprowadzających tzw. Polski Ład zawiera propozycję dotyczącą możliwości wspólnego rozliczania się przez kilku podatników w ramach tzw. grupy VAT. Jest to kolejne podejście fiskusa do tematyki podatkowych grup VAT. Jednak tym razem ustawodawca zrezygnował z uzależnienia utworzenia grupy VAT od posiadania statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej dla celów CIT.

Czytaj więcej...

W 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski 2030, której najważniejszym celem jest rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Strategia uwzględnia zapisy obowiązujących dokumentów europejskich oraz krajowych na nową perspektywę, jak m.in.: Czysta Planeta, Europejski Zielony Ład, Komunikat Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

2 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (nr UC74 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Planowana nowelizacja wywołała kontrowersje – przede wszystkim ze względu na zmianę modelu rozliczeń prosumentów, którzy rozpoczną wytwarzanie energii po 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej...

Dotychczasowy system dla samochodów ciężkich, viaTOLL, zostanie wygaszony 30 września 2021 r. Do tego czasu obsługa użytkowników viaTOLL będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach, jednak warto już wcześniej wyrejestrować się w systemie viaTOLL i zwrócić urządzenie OBU. Po 30 września zwrot salda i kaucji będzie realizowany, tylko na elektroniczny wniosek.

Czytaj więcej...