Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Pożyczka antyinflacyjna ARP dla firm

Przez galopujący wzrost cen, dla wielu MŚP realizacja wcześniej zawartych kontraktów może oznaczać straty

czytaj więcej

Światowe innowacyjne trendy

Światowe gospodarki ogłaszają zwiększenie digitalizacji procesów związanych z administracją państwową i biznesem

czytaj więcej

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to bezpłatne narzędzie, które pozwala wybrać sprawdzone szkolenia, kursy i studia podyplomowe

czytaj więcej

Informujemy, że w dniach 27 i 28 października oraz 4 listopada b.r. odbędą się informacyjno - edukacyjne wideokonferencje  dla przedsiębiorców, z cyklu . #idearozwojubiznesu, nt. pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, wspierających przedsiębiorców w pokonywaniu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, spowodowanych pandemią. Organizatorem spotkań jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. 

Czytaj więcej...

Po raz 24. twórcy innowacyjnych wyrobów i nowatorskich technologii będą mogli zgłaszać się do organizowanego przez PARP i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców, instytutów badawczych i naukowych oraz uczelni. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 25 października do 6 grudnia br. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska rozpoczęła około 30 międzysektorowych, interdyscyplinarnych i transeuropejskich strategicznych wspólnych inicjatyw na rzecz klastrów nazywanych „Euroklastrami”, celem umożliwienia wdrożenia zaktualizowanej strategii przemysłowej UE. Euroklastry odnoszą się do konsorcjów lub sieci zrzeszających klastry, które współpracują z innymi podmiotami, by wspierać transformację cyfrową i ekologiczną, a także wzmacniać odporność gospodarczo-społeczną.

Czytaj więcej...

Informujemy, że otwarte zostały nabory wniosków w nowych konkursach w ramach klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Konkursy w ramach Klastra 4 mają na celu wsparcie badań i innowacji w kluczowych technologiach prorozwojowych na rzecz podwójnej transformacji gospodarki europejskiej –  zielonej i cyfrowej, wykorzystując zarówno:  nowe, zaawansowane: materiały, produkty, technologie wytwarzania, wspomagające technologie cyfrowe: sieci 6G, internet, IoT, sztuczną inteligencję, robotykę, automatykę, technologie kwantowe oraz grafen, jak i globalną infrastrukturę kosmiczną, usługi, aplikacje i dane, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności tych technologii. Projekty należy złożyć do 30 marca 2022 r.

Czytaj więcej...

„Kontrole prawidłowości uiszczania opłat w początkowym okresie działania systemu e-TOLL będą się odbywać w oparciu o działania prewencyjne, których podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu” – napisała w piśmie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Sekretarz Stanu Szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, tym samym uwzględniając prośbę Adama Abramowicza o niekaranie przewoźników. Pismo KAS to efekt interwencji Rzecznika MŚP w sprawie o przedłużenie okresu przejściowego w zakresie równoczesnego działania systemu viaTOLL oraz e-TOLL dla branży transportowej.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorco, zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w najbliższych miesiącach w swojej firmie? Ciekawi cię, w którą stronę podąża gospodarka i jakie to może mieć przełożenie na twój biznes? Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium - wszystkie w jednym miejscu.

Czytaj więcej...