Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

JEREMIE 2 dla MŚP

Zachęcamy do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora MŚP w ramach instrumentu unijnego JEREMIE 2.

czytaj więcej

Kolejne udogodnienia PARP

PARP wprowadza kolejne udogodnienia korzystne dla beneficjentów, w projektach dotyczących umiędzynarodowienia działalności biznesowej.

czytaj więcej

Pożyczka płynnościowa dla firm

Pożyczka Płynnościowa to instrument, którym warto się zainteresować. Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy.

czytaj więcej

Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski, przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi, zaprasza przedsiębiorców z południowej Wielkopolski do skorzystania z wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy dla osób defaworyzowanych na rynku pracy.

Czytaj więcej...

Nadchodzące lata to czas sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI). Do 2025 r. wartość globalnego rynku AI wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów, a rozwiązania na niej oparte wdroży aż 97 proc. największych międzynarodowych firm. W Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie sięgnie 200 tys. osób. Natomiast już do 2022 r. dzięki nowym technologiom powstanie na świecie 133 mln miejsc pracy. Takie wnioski płyną z opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 7. edycji raportu „Monitoring trendów w innowacyjności”.

Czytaj więcej...

13 lutego b.r., w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, miało miejsce podpisanie umowy o współpracy jednej z naszych członkowskich firm MAHLE BEHR Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. z Zespołem Szkól Transportowo – Elektrycznych. Przedmiotem umowy jest realizacja staży uczniowskich dla uczniów ZSTE, a docelowo zatrudnienia ich w firmie. Okres stażu będzie wliczany przez ZUS do okresu zatrudnienia.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018 ze zm.), każdy przedsiębiorca, dokonujący płatności na rzecz innego przedsiębiorcy w ramach transakcji o wartości powyżej 15.000 zł ma obowiązek wpłacić należną kwotę na konto podane w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez szefa KAS, tzw. „białą listą podatników VAT”.

Czytaj więcej...

W imieniu organizatorów zapraszamy na międzynarodowe wydarzenie Engineering B2B Matchmaking”, które odbędzie się 13 maja 2020 r. w Wilnie na Litwie.  Wydarzenie Matchmaking B2B odbywać się będzie podczas międzynarodowej specjalistycznej wystawy produkcji, innowacji i rozwiązań inżynieryjnych BALTTECHNIKA 2020.

Czytaj więcej...