Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

IPHPW uhonorowana Odznaką

IPHPW odznaczona została przez Marszałka Woj. Wielkopolskiego Odznaką honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego"

czytaj więcej

Pożyczka Inwestycyjna dla MŚP

WARP wznowiła nabór wniosków w w zakresie Pożyczki Inwestycyjnej dedykowanej MŚP na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

czytaj więcej

Pożyczka Prorozwojowa dla MŚP

12 lipca b.r. WARP rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Prorozwojową - finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i wydatków obrotowych

czytaj więcej

Komisja Europejska przyjęła Nowy europejski plan na rzecz innowacji, który pozwoli Europie stanąć na czele nowej fali start-upów i innowacji w najbardziej zaawansowanych technologiach. Plan ten ułatwi rozwijanie i wprowadzanie na rynek nowych technologii, które pomogą nam sprostać najpilniejszym wyzwaniom społecznym. Ma on pozwolić Europie odgrywać na arenie światowej wiodącą rolę w dziedzinie innowacji. Chcemy by to właśnie w Europie największe talenty współpracowały z najlepszymi przedsiębiorstwami i by to właśnie tu kwitły innowacje w najbardziej zaawansowanych technologiach, owocując na całym kontynencie przełomowymi innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą inspirować resztę świata.

Czytaj więcej...

Procedury specjalne stanowią formę ułatwienia w obrocie towarowym z zagranicą. Jeżeli przedsiębiorca realizuje procedury specjalne w obrocie towarowym, musi pamiętać, że w przypadku korzystania z zabezpieczenia generalnego monitorowanego w drodze audytu, dla procedur uszlachetniania czynnego, końcowego przeznaczenia i odprawy czasowej, zwolnienia z niego może dokonać wyłącznie posiadacz pozwolenia na podstawie komunikatu RPS004. Informacja ta generowana jest przez system RPS, po akceptacji Kwitu Rozliczenia.

Czytaj więcej...

Tranzyt jest procedurą celną pozwalającą przewoźnikom na przewóz towarów przez granice lub terytoria bez konieczności uiszczenia opłat (należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT i innych opłat), które są z zasady należne, gdy towary są wprowadzane na to terytorium. Formalności celne związane z tranzytem towarów inicjowane są złożeniem zgłoszenia celnego do procedury tranzytu.

Czytaj więcej...

Od momentu rozpoczęcia epidemii w Polsce, pracodawcy korzystają z tymczasowego rozwiązania, jakim jest polecenie wykonywania pracy zdalnej. Kierując się zapotrzebowaniem wśród przedsiębiorstw na unormowanie w porządku prawnym tego modelu, w tym praw i obowiązków zarówno pracownika, jak i pracodawcy, ustawodawca opublikował nowy projekt ustawy. Ważnym elementem tych prac jest informacja o rezygnacji z instytucji telepracy, która, mimo że przed wybuchem pandemii odgrywała istotną rolę, tak aktualnie nie ma ona realnego zastosowania.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska wydała oświadczenie, zgodnie z którym nie zamierza przedłużać Tymczasowych ram COVID-owych poza ich obecną datę wygaśnięcia. Oznacza to, że program Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie Ordynacji podatkowej przestał obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Czytaj więcej...