Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Nowe dotacje dla MŚP

Rusza kolejny program bezzwrotnych dotacji dla firm. Przedsiębiorcy mogą otrzymać 25 tys. zł.

czytaj więcej

Inwestycja w kadry

Weź udział w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry” i zyskaj od 50% do 80% zwrotu kosztów

czytaj więcej

GRANT Wielkopolska Tarcza

Środki finansowe uzyskane w ramach GRANTU będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącej działalności

czytaj więcej

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20

Czytaj więcej...

13 lipca 2020 r., w formie wideokonferencji, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy w ramach działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Rady Przedsiębiorców. Prace Zespołu Roboczego ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy ukierunkowane są na pożądane przez pracodawców zmiany legislacyjne, które rozwieją aktualnie istniejące wątpliwości co do dopuszczalności samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców w miejscu pracy. 

Czytaj więcej...

W celu uniknięcia w przyszłości niedoborów energii elektrycznej, na przełomie 2017 i 2018 r. parlament uchwalił przepisy wprowadzające tzw. polski rynek mocy. Uchwalenie tych przepisów stanowiło jedną z najbardziej istotnych zmian w polskiej energetyce w ostatnim czasie. Rynek mocy ma za zadanie zapewnić dodatkowe finansowanie elektrowniom konwencjonalnym w ich modernizacji.

Czytaj więcej...

Prowadzisz firmę na terenie podregionu kaliskiego? Chcesz podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników?  Poszukujesz dotacji na szkolenia, kursy czy studia podyplomowe? Weź udział w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry”. Zyskaj od 50% do 80% zwrotu kosztów szkoleń, studiów podyplomowych, kursów.

Czytaj więcej...

Już w tym miesiącu Ministerstwo Rozwoju uruchamia kolejne dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, tym razem z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pomocy prawnej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać 25 tys. zł na pokrycie kosztów pomocy prawnej. Komu przysługuje dotacja? Gdzie i jak złożyć wniosek o dotację?

Czytaj więcej...