Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Pożyczka antyinflacyjna ARP dla firm

Przez galopujący wzrost cen, dla wielu MŚP realizacja wcześniej zawartych kontraktów może oznaczać straty

czytaj więcej

Światowe innowacyjne trendy

Światowe gospodarki ogłaszają zwiększenie digitalizacji procesów związanych z administracją państwową i biznesem

czytaj więcej

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to bezpłatne narzędzie, które pozwala wybrać sprawdzone szkolenia, kursy i studia podyplomowe

czytaj więcej

Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w VI edycji konkursu pt. Pracodawca Jutra, organizowanym przez PARP, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 24 listopada 2021 r. 

Czytaj więcej...

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9,3% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,3%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 10,2%. Natomiast w okresie I-IX 2021 roku była o 1,4% wyższa niż przed rokiem.

Czytaj więcej...

Samorząd Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza firmy z Wielkopolski do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2021. Organizator Konkursu chce wyróżnić firmy, które w sposób wyjątkowy, poprzez swoją kreatywność oraz otwartość na nową myśl naukową wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania.

Czytaj więcej...

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we wrześniu 2021. Wyniki produkcji sprzedanej przemysłu okazały się o 11% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie wyższe o 8,8% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku (wtedy zanotowano wzrost o 5,7% r/r).

Czytaj więcej...

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, dla budynków nowo powstałych  termin ten będzie wynosił 14 dni. !Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Komitetu Krajowej Izby Gospodarczej ds. podatków Adam Niedziółka przygotował podsumowanie najważniejszych zmian dla przedsiębiorców w systemie podatkowym wraz z rekomendacjami. Obszar proponowanych zmian obejmuje m.in. składkę zdrowotną, podatek minimalny, ulgę dotyczącą produkcji próbnej nowego produktu/wprowadzenia na rynek nowego produktu i szereg innych.

Czytaj więcej...