Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Pożyczka antyinflacyjna ARP dla firm

Przez galopujący wzrost cen, dla wielu MŚP realizacja wcześniej zawartych kontraktów może oznaczać straty

czytaj więcej

Światowe innowacyjne trendy

Światowe gospodarki ogłaszają zwiększenie digitalizacji procesów związanych z administracją państwową i biznesem

czytaj więcej

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to bezpłatne narzędzie, które pozwala wybrać sprawdzone szkolenia, kursy i studia podyplomowe

czytaj więcej

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to bezpłatne narzędzie, które pozwala skutecznie wybrać sprawdzone szkolenia, kursy i studia podyplomowe, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Funkcjonuje ona dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Znajduje się w niej prawie 30 tysięcy ofert szkoleniowo-doradczych proponowanych przez ponad 5 tys. firm szkoleniowych. Można także znaleźć szkolenia z 80 proc. dofinansowaniem unijnym.

Czytaj więcej...

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad ekspertów w ramach Ośrodków Enterprise Europe Network przy PARP. Ośrodki EEN oferują bezpłatne usługi informacyjne z zakresu kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim, wsparcia finansowego i organizacyjnego dostępnego w ramach programów Unii Europejskiej, internacjonalizacji przedsiębiorstw – w tym ekspansji na rynki pozaeuropejskie, współpracy biznesowej z zagranicznymi partnerami, a także innowacji i transferu technologii.

Czytaj więcej...

Do marca 2020 r. praca zdalna była zjawiskiem na tyle marginalnym, że nie miała odzwierciedlenia w przepisach prawnych. Po wybuchu pandemii – wobec braku odpowiednich zapisów w Kodeksie pracy – na potrzeby chwili pracę zdalną dookreślono w tzw. ustawie covidowej (Dz.U. 2020 poz. 374). Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Aby zatem uznać pracę za zdalną, niezbędne jest polecenie pracownikowi przez pracodawcę wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcy, zachęcamy do korzystania ze wsparcia Wielkopolska Trade Office, działającego w ramach Departamentu Gospodarki. W zakresie podejmowanych działań na rzecz internacjonalizacji gospodarki znajduje się wsparcie wielkopolskiego eksportu oraz FDI na rynkach zewnętrznych. Głównym narzędziem wspomagającym w wyszukiwaniu partnerów handlowych dla firm z Wielkopolski jest EasyBusiness by Kompass. Jest to baza, która zawiera ponad 4,5 miliona firm z ponad 60 krajów świata i oferuje precyzyjne wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych zagranicą, według 20 różnych kryteriów.

Czytaj więcej...

PARP przypomina o trwającym konkursie „Pracodawca Jutra”, w którym poszukuje się najciekawszych inicjatyw z zakresu współpracy biznesu z edukacją, rozwoju pracowników i kształcenia przyszłych kadr w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Termin składania aplikacji mija 31 stycznia 2022 r. Konkurs finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej...