Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

IPHPW uhonorowana Odznaką

IPHPW odznaczona została przez Marszałka Woj. Wielkopolskiego Odznaką honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego"

czytaj więcej

Pożyczka Inwestycyjna dla MŚP

WARP wznowiła nabór wniosków w w zakresie Pożyczki Inwestycyjnej dedykowanej MŚP na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

czytaj więcej

Pożyczka Prorozwojowa dla MŚP

12 lipca b.r. WARP rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Prorozwojową - finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i wydatków obrotowych

czytaj więcej

Fundusze poręczeniowe to instytucje o charakterze non profit, których głównym celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców dając im możliwość poręczenia zapłaty wadium oraz innych form zabezpieczenia zapytań ofertowych. Zadaniem funduszy jest poręczanie zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, natomiast nie posiadają zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące takie jak fundusze pożyczkowe lub banki. Udzielane poręczenia stanowią od 50% do 80% kwoty pożyczki lub kredytu. 

Czytaj więcej...

Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) to dziedziny uznane za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach ich monitoringu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opracowuje comiesięczne raporty z obecności KIS-ów w internecie. Z czerwcowego raportu wynika, że najpopularniejszymi hasłami w języku polskim były: „OZE”, „projektowanie”, „zrównoważony” i „recykling”.

Czytaj więcej...

27 lipca 2022 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wznowiła nabór wniosków w zakresie Instrumentu Finansowego – Pożyczka Inwestycyjna (wnioski powyżej 500.000,00 zł) dedykowanej MŚP na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności.

Czytaj więcej...

W związku z gwałtownie rosnącymi cenami oraz napływającymi skargami Prezes UOKiK wnikliwie przeanalizował sytuację na rynku paliw. Badanie wykazało, że wzrost cen paliw w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, ma fundamenty rynkowe – brak jest podstaw do stwierdzenia, iż może on wynikać z niedozwolonych praktyk przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej bardzo często przedsiębiorcy mają do czynienia z sytuacją, kiedy kontrahent lub klient nie reguluje wymagalnych należności. Instytucją, która zapobiega bezterminowemu dochodzeniu należności, jest przedawnienie. Po upływie okresu przedawnienia roszczenie wprawdzie istnieje nadal, ale staje się zobowiązaniem naturalnym. Dłużnik może uchylić się od obowiązku zaspokojenia roszczenia, powołując się na upływ terminu przedawnienia. Dlatego tak ważne jest, aby każdy wierzyciel miał świadomość, jakie skutki w zakresie przedawnienia wywołują podejmowane przez niego czynności.

Czytaj więcej...

12 lipca 2022 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę Prorozwojową. Środki z Jednostkowej Pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców w województwie wielkopolskim. Finansowanie wydatków obrotowych Ostatecznych Odbiorców dopuszczalne jest maksymalnie do 80% wysokości pożyczki.

Czytaj więcej...