Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

JEREMIE 2 dla MŚP

Zachęcamy do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora MŚP w ramach instrumentu unijnego JEREMIE 2.

czytaj więcej

Kolejne udogodnienia PARP

PARP wprowadza kolejne udogodnienia korzystne dla beneficjentów, w projektach dotyczących umiędzynarodowienia działalności biznesowej.

czytaj więcej

Pożyczka płynnościowa dla firm

Pożyczka Płynnościowa to instrument, którym warto się zainteresować. Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy.

czytaj więcej
Pracodawco, zatrudniasz 10-49 osób na podstawie umowy o pracę, z branż: usługowej, handlowej, przemysłowej, budowlanej? Przygotuj się do wypełnienia obowiązków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu wynikających z przepisów Kodeksu pracy.
Czytaj więcej...

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego poinformowała o pomocy, jakiej Miasto udzieli przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ostrowski Pakiet Pomocowy ma umożliwić lokalnym przedsiębiorcom przetrwanie kryzysu. Na ten cel z ostrowskiego budżetu wygospodarowano 650 tys. złotych.

Czytaj więcej...

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, od 16 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych.

Czytaj więcej...

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami.

Czytaj więcej...